ความสำคัญของโฟลมิเตอร์และหน้าที่ของมัน

อุปกรณ์ที่ใช้โดยทั่วไปเพื่อวัดการไหลของอากาศผ่านท่อหรือท่อเรียกว่าโฟลมิเตอร์ โดยปกติจะใช้ในรถยนต์เพื่อวัดปริมาณอากาศที่เข้าสู่เครื่องยนต์ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ช่วยในการควบคุมรถยนต์และทำให้การทำงานราบรื่น สิ่งเหล่านี้มีอยู่ในการตั้งค่าและคุณสมบัติต่างๆ เพื่อให้เหมาะกับวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน

โฟลมิเตอร์และคุณสมบัติที่สำคัญบางประการ

ความเร็วของการไหล โฟลมิเตอร์ที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของฟังก์ชันเหล่านี้ ได้แก่ ความสามารถในการคำนวณปริมาณของก๊าซที่มีอยู่ในท่อ เนื่องจากมาตรวัดการไหลจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเร็วของการไหล วัดปริมาณการใช้ ใช้สำหรับวัดโฟลมิเตอร์ปริมาณการใช้ก๊าซในท่อ ปริมาณของก๊าซที่ไหลผ่านท่อสามารถวัดได้อย่างแม่นยำด้วยการใช้เครื่องวัดเหล่านี้ การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ เครื่องวัดการไหลของอากาศส่วนใหญ่เชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพในการคำนวณและเปิดไฟแสดงสถานะเมื่อจำเป็น เมื่อการไหลสูงหรือต่ำกว่าปกติ

ไฟเตือนจะกะพริบ ไฟจะสว่างขึ้นเมื่อมาตรวัดการไหลทำงานผิดปกติหรืออุดตัน โฟลมิเตอร์สามารถใช้เพื่อควบคุมการไหลโดยการปรับวาล์ว เมตรให้ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการทำงานภายในของเครื่องยนต์ นอกจากนี้ยังใช้สำหรับการทดลองต่างๆ ในห้องปฏิบัติการ ทุกวันนี้ ยานพาหนะสมัยใหม่ส่วนใหญ่สร้างขึ้นมาพร้อมกับเครื่องวัดอัตราการไหลของมวลอากาศ ซึ่งให้ข้อมูลที่ถูกต้องหลังจากวัดอัตราการไหล มีให้เลือกหลายคุณสมบัติและหลายราคา 

โฟลมิเตอร์บางประเภทสามารถใช้เพื่อจุดประสงค์ทั่วไปได้

แต่ก็มีบางประเภทที่ผลิตขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ สิ่งเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นมาพร้อมกับการติดตั้งที่ละเอียดอ่อนเพื่อประสิทธิภาพและความไวที่สูงขึ้น เนื่องจากมีเครื่องวัดการไหลขนาดต่างๆ กัน สิ่งสำคัญคือต้องซื้อเครื่องวัดเหล่านี้ตามขนาดของการใช้งาน นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องตรวจสอบการสอบเทียบอุปกรณ์เพื่อให้สามารถอ่านค่าได้อย่างแม่นยำ เครื่องวัดการไหลที่สำคัญอื่น ๆ สิ่งเหล่านี้ใช้เพื่อวัดปริมาณน้ำที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางอุตสาหกรรมและในประเทศต่างๆ สิ่งเหล่านี้สามารถแบ่งออกได้เป็นสองประเภทเพิ่มเติม

ซึ่งรวมถึงมาตรวัดความเร็วและมาตรวัดการกระจัดที่เป็นบวก โฟลมิเตอร์ใช้ในศูนย์กลางการค้าและอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เพื่อวัดการไหล เครื่องวัดการเคลื่อนที่แบบบวกใช้สำหรับวัตถุประสงค์ภายในประเทศเป็นหลัก หนึ่งในอุปกรณ์ที่ทันสมัยที่สุดในการวัดการไหลของของเหลวรวมถึงมาตรวัดแบบดิจิตอล มิเตอร์ดิจิตอลมีความแม่นยำและมีประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับมาตรอื่นๆ ดังนั้นจึงมีการติดตั้งในบ้านและอพาร์ตเมนต์ที่ทันสมัยส่วนใหญ่ 

โฟลมิเตอร์